Τοποθέτηση laminate

  • Κάθε είδους δάπεδο όπως τσιμέντο, κεραμικά πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κλπ. είναι κατάλληλα για να καλυφθούν με laminate, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασταθή. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανωμαλίες πάνω από 3mm πρέπει να προηγηθεί στοκάρισμα.
  • Πριν την τοποθέτηση πρέπει να προβλεφθεί αρμός διαστολής 8-12 χιλιοστών περιμετρικά του τοίχου και κάθε σταθερού σημείου, όπως κολώνες, πόρτες, κάσες κ.τ.λ όπως επίσης και σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα.
  • Σκουπίζουμε το δάπεδο που θα καλυφθεί από laminate ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τυχόν ανωμαλίες.
  • Καλύπτουμε το δάπεδο με την θερμομονωτική μεμβράνη, η οποία επίσης προστατεύει το laminate από την υγρασία.
  • Ξεκινούμε, τοποθετώντας το πρώτο πάνελ κατά προτίμηση στην αριστερή γωνία του δωματίου. Το click2click σύστημα κουμπώματος δεν απαιτεί κόλλημα ή κάρφωμα του πατώματος, παρά μόνο την ένωση των πάνελ μεταξύ τους.
  • Τοποθετούμε όλη την πρώτη σειρά των πάνελ γωνιάζοντάς τα. Πιθανό να χρειαστεί να κόψουμε κατά μήκος κάποιο ή κάποια από τα πάνελ. Εάν κόψουμε κάποιο από τα πάνελ της πρώτης σειράς, αυτό πρέπει να πρώτα να μετρηθεί και το κόψιμο να γίνει από την απέναντί του πλευρά.
  • Συνεχίζουμε την επόμενη σειρά ξεκινώντας από το περίσσευμα του τελευταίου κομματιού της προηγούμενης, το οποίο θα ήταν αισθητικά καλό να ξεπερνά τα 40cm.
  • To σοβατεπί θα κολληθεί ή θα βιδωθεί στον τοίχο. Δεν πρέπει να υπάρχει να κολληθεί στο πάτωμα ώστε να μη εμποδίζει τις διαστολές του.
  • Στην ένωση του laminate με άλλο δάπεδο ή πόρτα εφαρμόζετε το αντίστοιχο προφίλ αλουμινίου, καρφώνοντάς το ή κολλώντας το ανάλογα με τον τύπο του.