Ξύλινες Ταινίες

Τα ξύλινα περιθώρια είναι συμπιεσμένα φύλλα καπλαμά. Το πάχος του ξύλινου περιθωρίου εξαρτάται από των αριθμό των φύλλων καπλαμά που συμπιέζονται.

Από την βιοτεχνία LEON μπορείτε να προμηθευτείτε ξυλοταινίες όλων των βασικών ειδών φυσικού και τεχνητού καπλαμά, μήκους 100 μέτρων και πάχους 1 και 2 χιλιοστών. Υπάρχει η δυνατότητα κοπής των ταινιών 1χιλιοστού στο φάρδος που εξυπηρετεί τον πελάτη ενώ στην περίπτωση του πάχους 2 χιλιοστών υπάρχουν ετοιμοπαράδοτες ξυλοταινίες φάρδους 22, 28, 34 και 44 χιλιοστών.

Η ποιότητα των ξύλινων ταινιών πιστοποιείται από την Γερμανική εταιρία FURWA.